Donationer

Parkinson Research Foundation startades av Mats och Ingrid Heiman med en donation på 10 miljoner kronor. För att ännu bättre kunna stödja forskningen om Parkinson bedriver Parkinson Research Foundation aktivt insamling av ytterligare medel till stiftelsen och mottager tacksamt både mindre och större donationer. Donatorer erbjuds engagemang och möjlighet till påverkan hur de medel de donerar ska användas. Ingrid och Mats Heimans ambition är att stiftelsens kapital ska oavkortat gå till forskning. Alla administrativa kostnader bekostas därför löpande av grundarna.

För att göra en donation till Parkinson Research Foundation, vänligen kontakta Mats Heiman (mats.heiman@gmail.com) eller Ingrid Heiman (ingrid.atteryd.heiman@gmail.com).