2017

För 2017 har stiftelsen beslutat att beviljat två anslag på totalt 1 462 500 kronor. De beviljade anslagen har gått till:

Oskar Hansson, verksam på Skånes Universitetssjukhus i Malmö, för projektet ”Methods for improved early diagnosis of Parkinson-related disorders”.
Beviljat anslag uppgår till 962 500 kronor.

Stiftelsens motivering för anslaget är:
Ett spännande projekt som syftar till att utveckla nya diagnostiska metoder som med hög precision kan identifiera olika typer av Parkinsons sjukdom på ett tidigt stadium, innan sjukdomen har brutit ut.

An exciting project aimed to develop new diagnostic tools that will allow identification of subtypes of Parkinson´s disease, before the development of any overt symptoms.

 

Erika Franzen, verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm, för projektet ”Training for people with Parkinson’s disease: clinical effectiveness, neuroplasticity and implementation”. Beviljat anslag uppgår till 500 000 kronor.

Stiftelsens motivering för anslaget är:
Kliniskt värdefullt projekt som syftar till att klarlägga effektiviteten hos ett nytt balansträningsprogram för att förbättra gång och balans hos patienter med Parkinsons sjukdom.

A clinical highly relevant project aimed to clarify the effectiveness of a new balance training program for improvement of gait and balance in patients with Parkinson´s disease.