Publicerade artiklar

Här publicerar vi artiklar med forskning som har fått stöd av Parkinson Research Foundation.

Artikel i Journal of Parkinson’s Disease 2019: Petersson_Cenci_2018

Artikel i Movement Disorders 2018: Fazio_et_al-2018-Movement_Disorders

Artikel i Brain and Behavior 2018: Implementation of the HiBalance training program

Artikel i Stem Cell Reports 2017: Stem Cell Reports 2017 Pereira

Artikel i J Neurophysiol 2016: Tamte_Petersson_JNP_2016

Artikel i Journal of Parkinson’s Disease 2015: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25697958

Artikel i Behavioural Brain Research 2015: Santana_Petersson_BBR_2015

Artikel i Neuron Report 2014: Santana_Petersson_Neuron_2014_incl_Suppl

Intervju Martin Ingelsson, 2014:

Artikel i De Gruyter 2013: Richter_Petersson_2013

Artikel Medicinsk access nr 2 2013

Artikel Parkinsonjournalen nr 2 2012