Vetenskapligt råd

Stiftelsen Parkinson Research Foundations vetenskapliga råd består av:

Professor Anders Björklund, Lunds Universitet (Ordförande)
Anders Björklund är professor i histologi vid Lunds Universitet, och sedan 1996 verksam som forskningsledare vid Wallenberg Neurocentrum i Lund. Hans forskning är inriktad på utvecklingen av nya behandlingsmetoder som syftar till att bromsa skadeförloppet och återställa förlorade funktioner hos patienter med Parkinsons sjukdom. Anders har haft ledande uppdrag inom det Europeiska Forskningsrådet och den Europeiska Neuroforskningsorganisationen, FENS. Han är sedan 1989 ledamot av den svenska vetenskapsakademin, och sedan 2011 utländsk ledamot av den amerikanska National Academy of Sciences.

Professor Jan Hillert, Karolinska InstitutetJan Hillert
Jan Hillert är professor i neurologi vid Karolinska Institutet, prefekt vid institutionen för klinisk neurovetenskap och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset  i Huddinge. Han har tidigare varit vetenskaplig sekreterare i Svenska Neurologföreningen och ordförande i Svenska MS-Sällskapet. Jan är sedan starten ordförande och registerhållare i Svenska MS-registret, ett nationellt kvalitetsregister som nu bytt skepnad till Svenska Neuroregistret i vilket Parkinsonregistret är ett delregister. Jans forskning inriktas i första hand på multipel skleros där genetik och epidemiologi är hans huvudsakliga intressen.

Professor Lars Forsgren, Umeå Universitet
Lars Forsgren är professor i neurologi vid Umeå Universitet sedan 1996 och överläkare i neurologi vid Neurocentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Lars har tidigare varit ordförande i Svenska Neurologföreningen, i Nordiska Neurologföreningen samt är sedan 2004 den svenska delegaten i World Federation of Neurology. Han har initierat och leder ett stort forskningsprojekt om Parkinsons sjukdom inriktat på mekanismer som orsakar sjukdomen och är viktiga för variationen i sjukdomsförloppet.

Professor Per Svenningsson, Karolinska Institutet
Per Svenningsson är professor i neurologi vid Karolinska Institutet sedan 2012 och specialistläkare i neurologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Per är invald i de vetenskapliga styrelserna i Parkinsonfonden och Swemodis. Han bedriver såväl basal farmakologiskt inriktad forskning kring nya terapier vid Parkinsons sjukdom samt kliniska behandlingsstudier. Han är intresserad av såväl motoriska som icke-motoriska aspekter av sjukdomen.