Vetenskapligt råd

Stiftelsen Parkinson Research Foundations vetenskapliga råd består av:

Professor Lars Forsgren, Umeå Universitet (Ordförande)
Lars Forsgren är professor i neurologi vid Umeå Universitet sedan 1996 och överläkare i neurologi vid Neurocentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Lars har tidigare varit ordförande i Svenska Neurologföreningen, i Nordiska Neurologföreningen och var 2004 till 2018 den svenska delegaten i World Federation of Neurology. Han har initierat och leder ett stort forskningsprojekt om Parkinsons sjukdom inriktat på mekanismer som orsakar sjukdomen och är viktiga för variationen i sjukdomsförloppet.

Professor Jan Hillert, Karolinska InstitutetJan Hillert
Jan Hillert är professor i neurologi vid Karolinska Institutet, prefekt vid institutionen för klinisk neurovetenskap och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset  i Huddinge. Han har tidigare varit vetenskaplig sekreterare i Svenska Neurologföreningen och ordförande i Svenska MS-Sällskapet. Jan är sedan starten ordförande och registerhållare i Svenska MS-registret, ett nationellt kvalitetsregister som nu bytt skepnad till Svenska Neuroregistret i vilket Parkinsonregistret är ett delregister. Jans forskning inriktas i första hand på multipel skleros där genetik och epidemiologi är hans huvudsakliga intressen.

Professor Per Svenningsson, Karolinska Institutet
Per Svenningsson är professor i neurologi vid Karolinska Institutet sedan 2012 och specialistläkare i neurologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Per är invald i de vetenskapliga styrelserna i Parkinsonfonden och Swemodis. Han bedriver såväl basal farmakologiskt inriktad forskning kring nya terapier vid Parkinsons sjukdom samt kliniska behandlingsstudier. Han är intresserad av såväl motoriska som icke-motoriska aspekter av sjukdomen.

Professor Angela Cenci Nilsson, Lunds UniversitetAngela Censci Nilsson
Angela Cenci Nilsson är professor i experimentell medicinsk forskning sedan 2008. Hon har en bakgrund inom både klinisk neurologi och grundforskning om hjärnan och dess sjukdomar. Angela är invald i vetenskapliga kommittéer hos flera organisationer som stödjer Parkinsonforskning (inkl. Hjärnfonden, International Parkinson and Movement Disorders Society, International Basal Ganglia Society, World Parkinson Congress). Huvudmålet i Angelas aktivitet består i att utnyttja grundforskningsresultat för att förstå sjukdomsmekanismer hos människan samt utveckla bättre behandlingar för personer med Parkinson.

Docent Filip Bergquist, Göteborgs Universitetfilip-bergquist port
Filip Bergquist är docent och överläkare i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hans vetenskapliga arbete omfattar djurstudier av basala gangliernas funktioner vid störningar av dopaminsignalering såväl som kliniska studier av farmakologiska och andra interventioner för att motverka symtomen av Parkinsons sjukdom. Han har ett särskilt fokus på symtom-mätningar med objektiva mätmetoder och bedriver långtidsuppföljningar av symtomutveckling kopplat till Svenska Parkinsonregistret. Filip Bergquist är också verksam i styrelserna för Parkinsonfonden, Swemodis och Stiftelsen Arvid Carlsson fonden.

Professor Martin Ingelsson, Uppsala UniversitetMartin Ingelsson
Martin Ingelsson är professor i geriatrik vid Uppsala Universitet sedan 2016 och överläkare i geriatrik vid Akademiska sjukhuset, Stockholm. Martin är invald i den vetenskapliga styrelsen i Parkinsonfonden. Han bedriver forskning kring utvecklingen av nya terapier och diagnostiska metoder vid Parkinsons sjukdom.

Docent Joakim Bergström, Uppsala UniversitetJoakim Bergström_1
Joakim Bergström är docent i neurobiologi vid Uppsala Universitet. Hans forskning är inriktad på att förstå de molekylära mekanismerna bakom Parkinsons sjukdom och använda denna kunskap för att ta fram nya typer av terapier. Han är speciellt intresserad av att studera hur nervcellens kopplingsställe, den så kallade synapsen, skadas vid sjukdomen och hur detta kan förhindras.