2019

För 2019 har stiftelsen beslutat att bevilja två anslag på vardera 1 000 000 kronor.

Det ena projektet som har beviljats anslag har gått till Docent Karima Chergui verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm som stöd till projektet – Novel targets for the treatment of Parkinson´s disease.

Stiftelsens motivering för anslaget är:
Ett omfattande och lovande projekt som studerar signalöverföringen vid djurmodeller av Parkinsons sjukdom för att finna nya bättre läkemedel mot sjukdomen.

Professor Per Svenningsson som är verksam vid Karolinska Institutet och ledamot av stiftelsen vetenskapliga råd anmälde jävig situation i utvärdering av denna ansökan och har inte deltagit i det vetenskapliga rådets möte vid bedömningen av det beviljade projektet.

 

Det andra projektet som Parkinson Research Foundation har beviljat anslag till är till Professor Håkan Widner verksam vid Lunds Universitet, Neurologiska kliniken Skånes Universitetssjukhus som stöd till projektet – Clinical trial of fluvoxamine´s disease-modifying effects in newly diagnosed Parkinson´s patients.

Stiftelsens motivering för anslaget är:

Forskargruppen har i djurexperimentella studier visat att ett befintligt läkemedel mot depression har goda effekter mot parkinsonliknande symtom. Stöd ges nu för en studie av läkemedlet på personer med Parkinsons sjukdom. Ett eventuellt positivt resultat förväntas snabbt kunna tillämpas i klinisk praxis.

Professor Angela Cenci Nilsson som är verksam vid Lunds Universitet och ledamot i stiftelsen vetenskapliga råd anmälde jävig situation i utvärdering av denna ansökan och har inte deltagit i det vetenskapliga rådets möte vid bedömningen av det beviljade projektet.