Styrelse

Styrelsen för stiftelsen Parkinson Research Foundation består av:

Mats Heiman
Mats Heiman diagnosticerades med Parkinson 2011 och bestämde sig då för att starta en forskningsstiftelse genom en donation på 10 miljoner kronor. Mats jobbar som Senior Investment Manager på Nordstjernan AB. Mats var tidigare även managementkonsult på Booz Allen & Hamilton (idag PWC consulting) och har arbetat på Alfa Laval, bland annat som vice VD i affärsområde Food Engineering och chef för affärsområde Flow Equipment.

Ingrid Atteryd Heiman
Ingrid Atteryd Heiman är administratör av Parkinson Research Foundation. Ingrid arbetar sedan 2012 också som styrelseledamot och ordförande i bolag listade på Nasdaq First North Growth Market. Dessförinnan var hon verksam inom den svenska branschorganisationen Svensk Egenvård och den europeiska branschorganisationen Food Supplement Europe som representerar kosttillskottsindustrin. Ingrid har också arbetat som managementkonsult hos Booz Allen & Hamilton (idag PWC consulting).

Professor Lars Forsgren, Umeå Universitet (Ordförande)
Lars Forsgren är professor i neurologi vid Umeå Universitet sedan 1996 och överläkare i neurologi vid Neurocentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Lars har tidigare varit ordförande i Svenska Neurologföreningen, i Nordiska Neurologföreningen och var 2004 till 2018 den svenska delegaten i World Federation of Neurology. Han har initierat och leder ett stort forskningsprojekt om Parkinsons sjukdom inriktat på mekanismer som orsakar sjukdomen och är viktiga för variationen i sjukdomsförloppet.

Professor Jan HillertJan Hillert
Jan Hillert är professor i neurologi vid Karolinska Institutet, prefekt vid institutionen för klinisk neurovetenskap och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset  i Huddinge. Han har tidigare varit vetenskaplig sekreterare i Svenska Neurologföreningen och ordförande i Svenska MS-Sällskapet. Jan är sedan starten ordförande och registerhållare i Svenska MS-registret, ett nationellt kvalitetsregister som nu bytt skepnad till Svenska Neuroregistret i vilket Parkinsonregistret är ett delregister. Jans forskning inriktas i första hand på multipel skleros där genetik och epidemiologi är hans huvudsakliga intressen.

Docent Magnhild Sandberg
Magnhild Sandberg har disputerat på en avhandling om immunologiska, genetiska och kliniska aspekter på multipel skleros (MS), är docent i neurologi vid Universitetet i Lund och överläkare vid neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund. Hon har arbetat i ett flertal projekt om etiologi och behandling av MS både i Sverige och i utlandet.

Tomas Billing
Tomas Billing är verkställande direktör för Nordstjernan AB sedan 1999. Han är även ordförande i NCC AB och Nobia AB. Tomas var tidigare verkställande direktör på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB och har även arbetat sju år inom Proventus-koncernen, varav de två sista åren som verkställande direktör vid Monark Bodyguard AB.

Göran EnnerfeltGöran Ennerfelt
Göran Ennerfelt är vd i Axel Johnson Holding, Axfast Holding, samt styrelseordförande i kapitalförvaltningsverksamheten AltoCumulus. Göran är även ledamot i Axel Johnsons styrelse sedan 1975. Tidigare var Göran vd och koncernchef i Axel Johnson (1979-2007) och bland annat ordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), Utrikeshandelsföreningen (Sveriges Allmänna Exportförening) samt i Svensk Handel.