Styrelse

Styrelsen för stiftelsen Parkinson Research Foundation består av:

Mats Heiman (Ordförande)
Mats Heiman diagnosticerades med Parkinson 2011 och bestämde sig då för att starta en forskningsstiftelse genom en donation på 10 miljoner kronor. Mats har varit Senior Investment Manager på Nordstjernan AB. Dessförinnan var Mats managementkonsult på Booz Allen & Hamilton (idag PWC consulting) och har även arbetat på Alfa Laval, bland annat som vice VD i affärsområde Food Engineering och chef för affärsområde Flow Equipment. Idag är Mats pensionär.

Ingrid Atteryd Heiman
Ingrid Atteryd Heiman är administratör av Parkinson Research Foundation. Ingrid arbetar sedan 2012 också som styrelseledamot och ordförande i bolag listade på Nasdaq First North Growth Market. Dessförinnan var hon verksam inom den svenska branschorganisationen Svensk Egenvård och den europeiska branschorganisationen Food Supplement Europe som representerar kosttillskottsindustrin. Ingrid har också arbetat som managementkonsult hos Booz Allen & Hamilton (idag PWC consulting).

Professor Lars Forsgren, Umeå Universitet
Lars Forsgren är professor i neurologi vid Umeå Universitet sedan 1996 och överläkare i neurologi vid Neurocentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Lars har tidigare varit ordförande i Svenska Neurologföreningen, i Nordiska Neurologföreningen och var 2004 till 2018 den svenska delegaten i World Federation of Neurology. Han har initierat och leder ett stort forskningsprojekt om Parkinsons sjukdom inriktat på mekanismer som orsakar sjukdomen och är viktiga för variationen i sjukdomsförloppet.

Professor Jan HillertJan Hillert
Jan Hillert är professor i neurologi vid Karolinska Institutet, prefekt vid institutionen för klinisk neurovetenskap och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset  i Huddinge. Han har tidigare varit vetenskaplig sekreterare i Svenska Neurologföreningen och ordförande i Svenska MS-Sällskapet. Jan är sedan starten ordförande och registerhållare i Svenska MS-registret, ett nationellt kvalitetsregister som nu bytt skepnad till Svenska Neuroregistret i vilket Parkinsonregistret är ett delregister. Jans forskning inriktas i första hand på multipel skleros där genetik och epidemiologi är hans huvudsakliga intressen.

Docent Magnhild Sandberg
Magnhild Sandberg har disputerat på en avhandling om immunologiska, genetiska och kliniska aspekter på multipel skleros (MS), är docent i neurologi vid Universitetet i Lund och överläkare vid neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund. Hon har arbetat i ett flertal projekt om etiologi och behandling av MS både i Sverige och i utlandet.

Viveca Ax:son JohnsonViveca Axson Johnson2
Viveca Ax:son Johnson är ordförande i Nordstjernan AB och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Hon är även ledamot i Bonava AB, FPG Media AB, Lideta AB, NCC AB, Rosti Group AB och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

Göran EnnerfeltGöran Ennerfelt
Göran Ennerfelt är vd i Axel Johnson Holding, Axfast Holding, samt styrelseordförande i kapitalförvaltningsverksamheten AltoCumulus. Göran är även ledamot i Axel Johnsons styrelse sedan 1975. Tidigare var Göran vd och koncernchef i Axel Johnson (1979-2007) och bland annat ordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), Utrikeshandelsföreningen (Sveriges Allmänna Exportförening) samt i Svensk Handel.