Styrelse

Styrelsen för stiftelsen Parkinson Research Foundation består av:

Mats Heiman, Grundare (Ordförande)
Mats Heiman diagnosticerades med Parkinson 2011 och bestämde sig då för att starta en forskningsstiftelse genom en donation på 10 miljoner kronor. Mats jobbar som Senior Investment Manager på Nordstjernan AB. Han är ordförande i Rostistella AB och Navos Capital AB. Mats var tidigare även managementkonsult på Booz Allen & Hamilton och har arbetat på Alfa Laval, bland annat som vice VD i affärsområde Food Engineering och chef för affärsområde Flow Equipment.

Ingrid Heiman, Grundare (Sekreterare)
Ingrid Heiman är sedan sex år tillbaka verksam inom branschorganisationen Svensk Egenvård. Ingrid har fram till maj 2012 varit VD och är idag branschorganisationens ordförande. Hon är också engagerad i styrelsen för den europeiska branschorganisationen, Food Supplement Europe som representerar kosttillskottsindustrin, och är styrelseledamot i Ellen AB som säljer och utvecklar probiotiska produkter för kvinnors underlivshälsa. Dessförinnan har Ingrid bland annat varit managementkonsult hos Booz Allen & Hamilton.

Professor Anders Björklund
Anders Björklund är professor i histologi vid Lunds Universitet, och sedan 1996 verksam som forskningsledare vid Wallenberg Neurocentrum i Lund. Hans forskning är inriktad på utvecklingen av nya behandlingsmetoder som syftar till att bromsa skadeförloppet och återställa förlorade funktioner hos patienter med Parkinsons sjukdom. Anders har haft ledande uppdrag inom det Europeiska Forskningsrådet och den Europeiska Neuroforskningsorganisationen, FENS. Han är sedan 1989 ledamot av den svenska vetenskapsakademin, och sedan 2011 utländsk ledamot av den amerikanska National Academy of Sciences.

Professor Jan HillertJan Hillert
Jan Hillert är professor i neurologi vid Karolinska Institutet, prefekt vid institutionen för klinisk neurovetenskap och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset  i Huddinge. Han har tidigare varit vetenskaplig sekreterare i Svenska Neurologföreningen och ordförande i Svenska MS-Sällskapet. Jan är sedan starten ordförande och registerhållare i Svenska MS-registret, ett nationellt kvalitetsregister som nu bytt skepnad till Svenska Neuroregistret i vilket Parkinsonregistret är ett delregister. Jans forskning inriktas i första hand på multipel skleros där genetik och epidemiologi är hans huvudsakliga intressen.

Docent Magnhild Sandberg
Magnhild Sandberg har disputerat på en avhandling om immunologiska, genetiska och kliniska aspekter på multipel skleros (MS), är docent i neurologi vid Universitetet i Lund och överläkare vid neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund. Hon har arbetat i ett flertal projekt om etiologi och behandling av MS både i Sverige och i utlandet.

Tomas Billing
Tomas Billing är verkställande direktör för Nordstjernan AB sedan 1999. Han är även ordförande i NCC AB och Nobia AB. Tomas var tidigare verkställande direktör på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB och har även arbetat sju år inom Proventus-koncernen, varav de två sista åren som verkställande direktör vid Monark Bodyguard AB.