2021

För 2021 har stiftelsen beslutat att stödja fyra forskningsprojekt med sammanlagt
5 293 574 kronor.

Professor Angela Cenci Nilsson vid Lunds Universitet tilldelas 1 404 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Fluvoxamin som möjlig sjukdomsbromsande behandling för Parkinsons sjukdom: verkningsmekanismer och biomarkörer.”

I projektet studeras Fluvoxamins nervskyddande och funktionshöjande effekter på olika musmodeller med Parkinsons sjukdom (PS) och om dessa effekter förmedlas av Sigma-1 receptorn. Halten av Sigma-1 receptorer i blod och cerebrospinalvätska undersöks även hos människor för att se om det kan bli en biomarkör. Studien är intressant eftersom Fluvoxamin redan är ett godkänt läkemedel för depression och relativt snabbt kan bli användbart för Parkinsons sjukdom om resultaten blir positiva.

Docent Anna Erlandsson vid Uppsala Universitet tilldelas 1 000 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Astrocytes – a possible treatment target to halt Parkinson’s disease progression.”

I projektet studeras hur hjärnans stödjeceller, astrocyterna, bidrar till sjukdomsutvecklingen och spridningen av hjärnpatologin vid Parkinsons sjukdom. Forskargruppen har visat att astrocyterna är viktig för den kroniska inflammationen vid Parkinsons sjukdom och påverkar processer som kan leda till spridning av skadligt alfa-synuklein i hjärnan. I projektet undersöks bl.a. om man kan påverka astrocyterna för att minska spridningen av skadliga proteiner vid Parkinsons sjukdom och därmed främja utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Docent Maria Swanberg vid Lund Universitet tilldelas 750 000 kronor för sitt forskningsprojekt
”Immunogenic studies of Parkinson’s disease in translational models and clinical cohorts.”

I projektet studeras hur antigenpresentation, en nyckelfunktion i immunförsvaret, påverkar Parkinsons sjukdom genom att kombinera experimentella djur- och cellmodeller med genetiska studier av personer med Parkinsons sjukdom och kontroller. Resultaten kan öka förståelsen för immunförsvarets roll i uppkomst och progression av Parkinsons sjukdom, och bidra med utveckling av läkemedel som påverkar sjukdomsförloppet.

Professor Per Svenningsson vid Karolinska Institutet tilldelas 2 139 574 kronor för att färdigställa sitt forskningsprojekt ”Mechanistic insights into the effects of Exenatide on disease progression in early Parkinson’s disease.”

Projektet är en klinisk prövning av Exenatid som är ett läkemedel som används vid diabetes men som även förmodas ge positiva effekter på sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom. I studien ingår 60 personer med Parkinsons sjukdom där hälften får läkemedlet och hälften placebo. Projektet har tidigare stötts av Parkinson Research Foundation och får nu medel för att kunna slutföras under de kommande två åren. I studien undersöks även effekter på nätverk i hjärnan som man vet är påverkade vid Parkinsons sjukdom.