Donatorer

Följande personer och företag har donerat större belopp till stiftelsen Parkinson Research Foundation:

Mats Heiman
Mats Heiman har en lång tradition av att försöka bidra till en bättre värld genom att stödja olika projekt. När han diagnosticerades med Parkinsons sjukdom 2011 bestämde han sig för att bidra till forskningen om Parkinson genom att starta en forskningsstiftelse med en donation på 10 miljoner kronor.

”Det känns oerhört meningsfullt och stimulerande att verka genom en stiftelse som kombinerar minimala omkostnader med ett stort fokus på ett fåtal projekt utvalda av ett högkvalificerat vetenskapligt råd!” – Mats Heiman

Lisa Arnhög
Lisa Arnhögs pappa, Lars Tallroth, diagnostiserades för 20 år sedan med Parkinsons sjukdom. Efter hand som han blivit sjukare har Lisas önskan vuxit att kunna bidra till bättre förståelse och bättre behandling av Parkinson. Lisa har därför donerat en miljon kronor till Parkinson Research Foundation.

”Det jag uppskattar mest med Parkinson Research Foundation är att mitt bidrag går oavkortat till forskning samt flexibiliteten där jag erbjuds engagera mig precis så mycket som jag önskar och på det sätt jag själv väljer. Jag kommer att följa stiftelsen noggrant och ser fram emot att se mina pengar göra nytta.”

Nordstjernan
Nordstjernan, ett svenskt investeringsbolag, har donerat en halv miljon kronor till Parkinson Research Foundation. Företaget har också sedan stiftelsens start på olika sätt stöttat Parkinson Research Foundations arbete.

Tomas Billing, vd för Nordstjernan, säger: ”Vi är imponerade över professionalismen hos Parkinson Research Foundation. Vi anser att det är bra att stiftelsen valt att dela ut mycket pengar per gång till ett fåtal forskare istället för att dela ut småbelopp. Dessutom känns det extra bra att veta att noll procent av vår donation går till administration.”