2018

För 2018 har stiftelsen beslutat att bevilja ett anslag på 1 500 000 kronor. Det beviljade anslaget har gått till Professor Per Svenningsson verksam vid Karolinska institutet i Stockholm. Parkinson Research Foundations anslag möjliggör starten av en svensk studie med en GLP1 receptor agonist som tänkbar bromsmedicinering vid Parkinsons sjukdom. Bakgrunden till denna studie är de öppna (Aviles-Olmos et al. J Clin Invest. 2013 123(6):2730-6; Aviles-Olmos et al J Parkinsons Dis. 2014;4(3):337-44) och Rct (Athauda et al Lancet. 2017 390(10103):1664-1675.) studierna med Exenatid som påvisat bromsande effekt på sjukdomsprogressionen vid Parkinsons sjukdom. Den nu designade studien är en randomiserad dubbelblind, delayed-start prövning vilket innebär att behandlingstiden fördelas i två lika långa faser. I första fasen får hälften av patienterna aktiv medicin och hälften får placebo. I den andra fasen får alla patienter aktiv behandling.

Stiftelsen motivering för anslaget är:
Projektet är unikt med sin design och kan hjälpa till att undersöka om diabetesmedicinen kan vara sjukdomsmodifierande och inte enbart symptommodifierande.

Professor Per Svenningsson som är ledamot av stiftelsen vetenskapliga råd har inte deltagit i det vetenskapliga rådets möten vid bedömningen av det beviljade projektet.