2013

Parkinson Research Foundation har 2013 beviljat två anslag på totalt en miljon åttioåtta tusen kronor (1 088 000 kr). De beviljade anslagen har gått till:

Per Pettersson
Per Petersson är verksam vid Lunds Universitet och aktuell med projektet “The role of cortico-basal ganglia circuits in control of movements and in motor dysfunction in Parkinson’s disease”. Ett projekt som önskar reda ut de underliggande motoriska dysfunktionerna inom Parkinsons sjukdom. Han beviljas med ett anslag på 767 000 kr.

Vi har idag god kännedom om vilka celler i hjärnan som skadas i Parkinsons sjukdom och vilka nervkretsar som därigenom påverkas, däremot vet vi fortfarande relativt lite om hur dessa nervkretsar används för att kontrollera vår motorik vilket försvårar arbeteti att hitta nya behandlingsformer. Nya tekniker gör det möjligt att registrera aktivitetsmönster i stora grupper av nervceller i fritt gående djur. Projektet syftar till att kartlägga de nervkretsar i hjärnan som påverkas av Parkinsons sjukdom genom dessa nya tekniker under normala såväl som under patologiska förhållanden.

– Anslaget från Parkinson Research Foundation kom vid precis rätt tidpunkt. I vår forskargrupp försöker vi förstå mer om hur de delar i hjärnan som är påverkade av Parkinsons sjukdom fungerar både hos friska och sjuka individer. Att läsa av och tolka hjärnans komplexa signaler kräver ett tätt samarbete mellan medicinare och ingenjörer. Vi befann oss nu i ett läge när jag inte längre hade möjlighet att hålla kvar vår postdoktorala medarbetare som har en mycket viktig roll i gruppens analysarbete, vilket förstås var ett stort orosmoln för oss alla i gruppen. Men tack vara anslaget från Parkinson Research Foundation så löser vi nu detta problem, säger Per Petersson.

Thomas Carlsson
Thomas Carlsson är verksam vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han är aktuell med projektet ”Bladder dysfunction in animal models of Parkinson´s disease” som fokuserar på en specifik aspekt av ickemotoriska symtom; problematik kring vattenkastning. Han beviljas med ett anslag på 321 000 kr.

En av funktionsstörningarna vid Parkinsons sjukdom är problem med vattenkastning, där såväl täta vattenkastningar som svårigheter att tömma blåsan förekommer. Utöver symptom som depression och trötthet, är  störd vattenkastning det problem som har starkast samband med dålig livskvalitet hos Parkinsons patienter. Vattenkastningsbesvär blir i allmänhet inte mycket bättre av sedvanlig Parkinson-behandling, och det kan till och med förvärras av Parkinsonmediciner. Vidare bidrar de indirekt till andra besvär, som försämrad nattsömn.

– Anslaget från Parkinson Research Foundation betyder mycket för min fortsatta forskning och fortsatta karriär, säger Thomas Carlsson.