Vanliga frågor

Hur stora administrationsavgifter har Stiftelsen?
Ingrid och Mats Heimans ambition är att stiftelsens kapital oavkortat ska gå till forskning. Alla administrativa kostnader bekostas därför löpande av grundarna.

Vad är speciellt med Parkinson Research Foundation?
Tre saker utmärker Parkinson Research Foundation:
1. Alla donerade belopp går oavkortat till forskning eftersom grundarna står för alla administrationskostnader
2. Stor flexibilitet för donatorer, som är kan välja allt mellan att engagera sig i fonden till total anonymitet
3. Fokuserade insatser genom ett mindre antal men större anslag 
4. Små, högkvalitativa styrorgan (styrelse och vetenskapligt råd)

Vad händer om pengar flyter in och fonden växer?
Då ökar vi prissummorna. Fonden ska göra maximal nytta, inte leva för evigt.

Kan man lita på att pengarna går till forskning och till rätt forskning?
Ja. Att pengarna omhändertas på rätt sätt verifieras av PWC som sköter redovisningen. Boksluten revideras av auktoriserad revisor (Johan Amilon). Att pengarna går till värdefull forskning borgar det vetenskapliga rådet och styrelsen för, där några av landets mest respekterade Parkinsonforskare ingår. Stiftelsens beslut kommer att redovisas öppet och finnas på hemsidan.