Beviljade Anslag

Parkinson Research Foundation delar ut cirka en miljon kronor per år till ett fåtal anslag. Det gör stiftelsens anslag till ett av de större årliga privata anslagen dedikerade till forskning om Parkinsons sjukdom.

Tidigare beviljade anslag beskrivs i underrubrikerna för respektive år.