Om Stiftelsen

Parkinson Research Foundation är en privat forskningsstiftelse som grundats av makarna Ingrid och Mats Heiman 2012 med ett startkapital på 10 miljoner kronor. Stiftelsen har som ändamål att främja forskning för utveckling av behandlingar med syfte att bromsa eller bota Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Stiftelsen ska också stödja forskning som resulterar i ny kunskap om orsaker till att individer utvecklar Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Ändamålet med Parkinson Research Foundation ska uppnås genom att stiftelsen lämnar anslag till enskilda disputerade forskare oavsett nationalitet, men verksamma vid ett svenskt universitet. Anslag får lämnas till samma forskare/forskarteam vid flera tillfällen. Ansökningar om anslag granskas av ett vetenskapligt råd medan stiftelsens styrelse beslutar vilka projekt som ska premieras.

Parkinson Research Foundation delar ut cirka en miljon kronor per år till ett fåtal anslag. 2017 avser stiftelsen dessutom att dela ut ett extra anslag på upp till en halv miljon kronor för projekt inom området ”Effekten av fysisk aktivitet på Parkinsons sjukdom”. Det gör stiftelsens anslag till ett av de större årliga privata anslagen dedikerade till forskning om Parkinsons sjukdom.

Parkinson Research Foundation bedriver aktivt insamling av ytterligare medel till forskning om Parkinson. Donatorer erbjuds engagemang och möjlighet till påverkan hur de medel de donerar ska användas. Ingrid och Mats Heimans ambition är att stiftelsens kapital ska oavkortat gå till forskning. Alla administrativa kostnader bekostas därför löpande av grundarna.

Artikel i Journal of Parkinson’s Disease: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25697958

Intervju Martin Ingelsson, 2014:

Artikel Medicinsk access nr 2 2013

Artikel Parkinsonjournalen nr 2 2012