Styrning

Stiftelsen Parkinson Research Foundation styrs av en styrelse och ett vetenskapligt råd. Det vetenskapliga rådet granskar ansökningar om anslag, medan styrelsen beslutar vilka projekt som ska premieras.

Stiftelsens styrelse består av representanter för grundarna och större donatorer, samt ledande personer från den svenska forsknings- och affärsvärlden. Det vetenskapliga rådet består av ledande professorer vid de svenska universiteten och universitetssjukhusen med inriktning på neurologi.

Stiftelsen regleras även av de av styrelsen antagna stadgarna och jävsreglerna.