Ansökan

Parkinson Research Foundation delar årligen ut projektanslag om en miljon kronor antingen som ett enda eller uppdelat på ett fåtal anslag. Anslag söks en gång per år.

För 2018 har Stiftelsen beslutat att rikta anslaget till ett specifikt identifierat område varför en öppen utlysning av ansökningar inte kommer att genomföras.

Beviljat anslag kommer att presenteras på Parkinson Research Foundations årliga vetenskapliga seminarium i Stockholm. Önskas inbjudan till seminariet – skicka din emailadress till ingrid.atteryd.heiman@gmail.com.