Ansökan

Parkinson Research Foundation delar årligen ut projektanslag om minst en miljon kronor antingen som ett enda eller uppdelat på ett fåtal anslag. Anslag söks en gång per år.

Ansökningsperioden för 2020 är ännu inte fastställd och den kommer att meddelas under våren på stiftelsens hemsida. Ansökningsprocessen för 2020 är en öppen process. För ansökan om anslag, använd stiftelsens ansökningsformulär (Ansökningsformulär 2020). Ansökan ska skickas per mail till ingrid.atteryd.heiman@gmail.com.

Beviljat anslag kommer att presenteras på Parkinson Research Foundations årliga vetenskapliga seminarium i Stockholm. Önskas inbjudan till seminariet – skicka din emailadress till ingrid.atteryd.heiman@gmail.com.